Bilde AvC Bilde rastrertCd     03.vestCd    01-øst-fugleperspektivCd    02.nordCd    04.sør-nattbild dL1010100L1010128L1010130L1010131L1010132L1010133L1010134L1010136L1010137L1010143L1010144L1010147L1010148L1010149L1010150L1010151L1010152L1010154L1010155L1010158