Brettet foto    2004     Bjoern og inger sett fra siden